(HNM) - Không phải ngẫu nhiên mà phim về đề tài nhà giáo vẫn được xem là dấu lặng của điện ảnh Việt Nam. Ngay cả dịp 20-11, cũng không có mấy phim nhà giáo của điện ảnh Việt Nam được ra rạp.