Rietro Porro (33 tuổi) bắt đầu chuyến hành trình đi bằng xe máy từ Italy đến Việt Nam trong 10 tháng

Quỳnh Trang