Bạn và chàng đã chia tay một thời gian nhưng bạn thấy mình vẫn còn vương vấn và muốn quay lại. Tuy nhiên bạn đang thắc mắc không biết tình cảm của chàng với mình bây giờ như thế nào.