Thông qua kể chuyện, diễn thuyết của các thí sinh, thành tích của 3 tập thể Hội phụ nữ tiêu biểu và 20 tấm gương phụ nữ xuất sắc trong lực lượng vũ trang quân khu đã được khắc họa sinh động...