MLS sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 35%/vốn điều lệ (3.500 đồng/CP). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 20/1/2017.

Chan nuoi - Mitraco len san HNX ngay 18/12, tra co tuc dot 1/2016 ty le 35% - Anh 1

CTCP Chăn nuôi - Mitraco (mã MLS) sẽ chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 28/12/2016, với giá khởi điểm 20.000 đồng/CP.

Bên cạnh đó MLS sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 35%/vốn điều lệ (3.500 đồng/CP). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 20/1/2017 và cổ tức dự kiến được chi trả trong tháng 2/2017.

CTCP Chăn nuôi Mitraco là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi lợn siêu nạc; kinh doanh vật tư, thiết bị chăn nuôi, thiết bị nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi…

CTCP Chăn nuôi Mitraco là một trong những công ty con của CTCP Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh). Hiện Mitraco Hà Tĩnh đang đăng ký giao dịch hơn 110,1 triệu cổ phiếu MTA trên thị trường UpCOM.