(TNO) Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong thời gian qua tại một số trường học không đủ điều kiện tổ chức bán trú có hiện tượng giáo viên hoặc ban giám hiệu đã tổ chức giữ học sinh bán trú và dạy thêm cho học sinh tại nhà riêng hoặc tại một số địa điểm bên ngoài nhà trường theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Vì vậy, Sở yêu cầu phòng giáo dục các quận huyện phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, thanh tra, thống kê các cơ sở đang giữ học sinh bán trú và có tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Từ đó, yêu cầu các cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy, điều kiện về giáo viên, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Phòng giáo dục phải chịu trách nhiệm việc các cơ sở đảm bảo chất lượng về công tác tổ chức bán trú, dạy thêm và học thêm, an toàn mọi mặt cho học sinh theo thỏa thuận với phụ huynh.

B.Thanh