Ngày 16-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Theo chỉ thị này, những tiêu cực trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thời gian qua cần được chấn chỉnh nghiêm túc và kịp thời. Chỉ thị cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan thuộc bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố triển khai làm tốt các nhiệm vụ trong thẩm định kỹ hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của các đơn vị, tổ chức, cá nhân xin phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật trước khi cấp phép theo thẩm quyền. Kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức các chương trình biểu diễn trước khi cấp phép, tiếp nhận giấy phép biểu diễn theo thẩm quyền. Đối với những chương trình biểu diễn nghệ thuật có sức thu hút số lượng lớn khán giả, cơ quan cấp phép cần liên hệ chặt chẽ với địa phương nơi tổ chức biểu diễn, nếu bảo đảm về an ninh chính trị, an toàn xã hội thì mới cấp phép và tiếp nhận giấy phép biểu diễn. Kiên quyết không cấp phép và tiếp nhận giấy phép biểu diễn đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn cùng các ca sĩ đã có sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Bên cạnh đó, yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau khi cấp phép, tiếp nhận giấy phép biểu diễn. Theo đó, Thanh tra bộ và các sở văn hóa, thể thao và du lịch cần chủ động tổ chức và phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động tổ chức biểu diễn, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

PV