Theo đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp đã được thành phố phê duyệt, trong năm 2014 phải tiến hành xây dựng 7 hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 7 cụm công nghiệp. Song đến nay, mới chỉ có 1 dự án tại cụm công nghiệp Quất Động (huyện Thường Tín) của Công ty cổ phần Giao thông Hồng Hà được khởi công đúng tiến độ, các dự án còn lại vẫn chưa được triển khai.

Trước tình hình trên, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung nhân lực, nguồn lực hoàn tất các thủ tục để khởi công tất cả 6 dự án còn lại trong năm 2014. Theo đó, các sở, ngành thực hiện nghiêm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong 7 ngày làm việc theo đúng quy định. Thành phố sẽ có biện pháp xử lý hành chính nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân để công việc chậm trễ, không đảm bảo tiến độ thành phố đề ra.

Minh Nghĩa