ND - Vụ đông xuân năm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gặp nhiều khó khăn về nguồn nước và rét đậm, rét hại kéo dài gây ra.