(NLĐ) - Bộ GTVT vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn tài chính quốc tế cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA).

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp này sẽ được khởi động với thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) được xác định hạn chót là cuối năm 2013.

Dự kiến VNA sẽ được cổ phần hóa theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỉ lệ vốn Nhà nước sau khi cổ phần hóa là 70% - 80%. Nguồn thu từ IPO đạt tối thiểu 200 triệu USD với điều kiện tổng công ty bán cổ phần cho các nhà đầu tư quốc tế.

Theo Quyết định số 952/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vốn điều lệ của VNA là gần 9.000 tỉ đồng.