Hiện nước ta có khoảng 7,94 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 9,45% dân số, trong đó khoảng 21% người cao tuổi sống độc thân hoặc hai vợ chồng đều cao tuổi, cần xã hội và cộng đồng tạo ra các dịch vụ chăm sóc thay thế...