Ngày 28/7, Đại hội đại biểu Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu khóa 5, nhiệm kỳ 2009-2013 thành công tốt đẹp. Hòa thượng Lý Sa Muoth tái đắc cử Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009-2013: Bên cạnh mục tiêu tuyên truyền trong sư sãi và đồng bào phật tử tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho sư sãi và phật tử tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế chùa, kinh tế của từng gia đình phật tử; bảo đảm cuộc sống cho các vị sư tiếp tục tu học và phụng sự xã hội... Nhiệm kỳ qua, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu tổ chức hàng chục lớp dạy giáo lý Khmer trình độ sơ cấp, trung cấp Paly, Vini; các lớp bổ túc văn hóa bậc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại chùa cho sư sãi và đồng bào phật tử theo học. Hội cũng tạo điều kiện cho nhiều vị sư theo học tại các Học viện Phật giáo, các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung cấp Paly Nam bộ... và đã có hơn 150 vị tốt nghiệp tại các trường này. Ngoài việc chăm lo cho sư sãi tu học, Hội còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; quyết tâm làm tốt đạo, đẹp đời; luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu phát hoại của kẻ xấu nhằm chia rẽ tôn giáo, dân tộc./. TTXVN