Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND TP Hà Nội:

- Công văn số 92/BTT- PV ngày 28/3/2016, bài “Viết tiếp bài “Đối thoại chưa làm rõ nguồn gốc đất, vẫn “đòi” cưỡng chế nhà dân”: Đất ở bị “gom” chung thành ao trũng, đất nông nghiệp?”, Báo Thanh tra số 23, ra ngày 18/3/2016.

- Công văn số 124/BTT- PV ngày 6/4/2016, bài “Gia Lâm (Hà Nội): Vì sao chưa giải quyết kiến nghị của dân?”, Báo Thanh tra số 26, ra ngày 29/3/2016.

UBND tỉnh Khánh Hòa: Công văn số 117/BTT- PV ngày 6/4/2016, bài “Khánh Hòa: Hóa chất “bức tử” suối Gia Ôi”, Báo Thanh tra số 27, ra ngày 1/4/2016.

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội): Công văn số 116/BTT- PV ngày 6/4/2016, bài “Đông Anh, Hà Nội: Doanh nghiệp “khóc dở, mếu dở” vì dự án Hoa Lâm Viên”, Báo Thanh tra số 26, ra ngày 29/3/2016.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ