UBND TPHCM vừa ký quyết định chấm dứt thực hiện đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại UBND quận 11. Đây là quận cuối cùng trong 4 quận (quận 3, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình) tại TPHCM chấm dứt hoạt động thí điểm của tổ công tác trên.