Cấm mua bán, lưu thông trên thị trường SIM điện thoại đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc đăng ký thông tin thuê bao không theo quy định...

Đây là một trong những nội dung của Thông tư 04/2012/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành về quy định quản lý thuê bao di động trả trước.

Cũng theo thông tư này, việc mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM đều bị cấm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2012 và sau ba tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực, thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động. Các thuê bao này muốn sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.