Hanoinet - Vướng mắc lớn nhất hiện nằm trong khâu kết nối từ xa giữa các công ty chứng khoán với Trung tâm Chứng khoán Hà Nội, do hạ tầng kỹ thuật của các công ty không đồng đều. Một số công ty chứng khoán sử dụng phần mềm cũ, chưa được tích hợp sẵn chức năng giao dịch cổ phiếu OTC.