TTO - Nhà khoa học Ian Wilmut, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tạo ra cừu Dolly, vừa tuyên bố sẽ không dùng kỹ thuật sinh sản vô tính để tạo ra phôi thai người trong nghiên cứu tế bào mầm.