Các giám đốc tài chính (CFO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tụ họp tại Hà Nội để bàn cách vượt qua khủng hoảng tài chính.

Và lần đầu tiên các CFO Việt Nam được khẳng định vị trí của mình thay vì những nhầm lẫn với vị trí kế toán trưởng như lâu nay. Tại Việt Nam, ngoài các công ty 100% vốn nước ngoài và liên doanh, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam đều chưa hình thành chức CFO. Vai trò và trách nhiệm của các CFO chưa thực sự được hiểu đúng, thậm chí còn nhiều nhầm lẫn với vị trí kế toán trưởng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vai trò của CFO khác và lớn hơn rất nhiều so với kế toán trưởng. CFO là người điều hành bộ máy tài chính của doanh nghiệp. Công việc của các CFO luôn gắn liền với việc ra các quyết định tài chính. Chính vì vậy, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay, vai trò của các CFO ngày càng được đánh giá cao. “CFO chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế cũng như các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp để hoạch định các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn; đảm bảo việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; nhận dạng kịp thời các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong các quyết định đầu tư, để từ đó xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro với mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc Câu lạc bộ CFO Việt Nam (VCFO) cho biết. Theo ông Bách, Hội nghị lần này đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa các hiệp hội CFO là thành viên của Hiệp hội quốc tế Các nhà quản trị tài chính cấp cao (IAFEI), mà VCFO vừa chính thức trở thành thành viên mới nhất. Với chủ đề “Vượt qua khủng hoảng tài chính: Viễn cảnh CFO châu Á”, Hội nghị là cơ hội để các CFO chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính đã và đang tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Tại Hội nghị, các CFO cũng đã thảo luận về Dự án Hệ thống công nhận tín chỉ chuyên môn chung và Bộ chuẩn mực các kỹ năng kế toán - tài chính thực tiễn (FASS Global) tại các nước thành viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến được triển khai trong năm 2010. Việc Hệ thống công nhận tín chỉ và Bộ chuẩn mực FASS được công nhận và triển khai tại Việt Nam sẽ góp phần chuẩn hóa hoạt động đào tạo và đánh giá năng lực chuyên môn thực tế của các nhà quản trị tài chính nói chung và các CFO nói riêng.