CEO lãi sau thuế quý III/2016 gần 71 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, lãi của cổ đông công ty mẹ đạt 47,6 tỷ đồng (gấp 4,8 lần cùng kỳ).

CTCP Tập đoàn C.E.O (mã CEO - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 310 tỷ đồng, gấp tới 6,7 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu từ kinh doanh các sản phẩm BĐS tăng từ 28 tỷ đồng lên thành 221 tỷ đồng, doanh thu cho thuê và cung cấp dịch vụ tăng từ 18 tỷ đồng lên 89,5 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp quý III/2016 đạt 44,6% trong khi cùng kỳ năm 2015 là 55%.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 đạt hơn 4,4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt từ 1,2 tỷ đồng lên tới hơn 22,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng kỳ này đạt 3,9 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước, tương tự, chi phí QLDN cũng gấp 2,6 lần cùng kỳ và đạt hươn 27 tỷ đồng.

Kết quả, CEO lãi sau thuế quý III/2016 gần 71 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, lãi của cổ đông công ty mẹ là 47,6 tỷ đồng (gấp 4,8 lần cùng kỳ).

CEO (hop nhat) lai quy III/2016 gap 6,6 lan cung ky, 9 thang hoan thanh 75% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 915 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 156 tỷ đồng, tăng 64,5%, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ đạt gần 100 tỷ đồng, như vậy, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của công ty tăng 29% so với đầu năm và lên mức 3.391,7 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn tăng vọt từ 1.532 tỷ đồng lên thành 2.052 tỷ đồng.