CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) dự kiến chào bán 150,000 cp cho M + W Group GmbH (Đức). Giá chào bán dao động trong khoảng 10,000 đồng/cp đến 12,000 đồng/cp.

Hiện tại, công ty đang có 1,757,952 cp đang lưu hành. Trong cơ cấu cổ đông tính đến 31/12/2012, CECO không có cổ đông ngoại và Tập đoàn hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 52.76%.

Mỹ Hà

công lý