Ông Trần Mai Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) đã mua 360,000 cp trong số 500,000 đơn vị đăng ký.

Giao dịch thực hiện từ 13/03 đến 13/04. Sau giao dịch, ông Cường nắm giữ 828,832 cp (5.54%).