Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập (1.4.1993 - 1.4.2008), hướng tới ĐH CĐ Ngân hàng (NH) VN lần thứ IV, ĐH X CĐVN, CĐ NHVN đã tổ chức hội thao, hội diễn trong toàn ngành từ ngày 28 - 30.3.