(NLĐ) - Ngày 27-7 tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ VN và Liên hiệp Công đoàn (CĐ) Thế giới đã phối hợp tổ chức hội thảo “Khủng hoảng kinh tế thế giới và hành động của CĐ trong việc bảo đảm việc làm cho người lao động (NLĐ)”.

Gần 50 đại biểu của 23 tổ chức CĐ đến từ 18 quốc gia đã mang đến hội thảo những kinh nghiệm quý trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Các đại biểu cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay mang tính chất toàn cầu và không một đất nước nào có thể thành công trong việc đẩy lùi nó một cách đơn độc. Các tổ chức CĐ, các quốc gia nên tăng cường phối hợp, trao đổi và hợp tác để cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng với điều kiện các bên đều có lợi. Quang cảnh hội thảo Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng cho rằng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động đến tất cả các quốc gia và đến mọi người dân, trong đó CNLĐ là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả. VN cũng đang chịu tác động sâu sắc của khủng hoảng do đã hội nhập kinh tế thế giới. Tổng Thư ký Liên hiệp CĐ Thế giới George Mavrikos đánh giá cao vai trò của CĐ VN trong việc chăm lo quyền lợi của giai cấp công nhân VN. Hiện nay, công nhân là lực lượng chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đặc biệt, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tổ chức CĐ phải đặc biệt chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Các đại biểu còn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế và đề ra các chiến lược của CĐ, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên và NLĐ.