Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (HNX: CCM) đã có văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty mẹ trước và sau kiểm toán.

Cụ thể, lãi trước thuế trong năm 2014 của công ty sau kiểm toán tăng lên 7.44 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả BCTC trước kiểm toán. Nguyên nhân theo giải trình của CCM do công ty giảm dự phòng phải thu khó đòi.

Tài liệu đính kèm:
CCM_2015.3.11_0255943_Giai_trinh_BCTC_Cty_Me_nam_2014_truoc_va_sau_kiem_toan_signed.docx

Minh Tuấn