Cây mù tạt trắng - một gia vị trong đời sống con người hàng thế kỷ nay, sẽ sớm được sử dụng với một công dụng hoàn toàn khác trong cuộc chiến chống lại vũ khí hóa học. Thông tin đặc biệt này vừa được các nhà khoa học Anh công bố.

Theo VTC14