Cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) là một phần của tổng dự án giao thông nối qua cửa sông Hàn có tổng chiều dài 1.856 mét, rộng 18 mét, hai trụ tháp chính cao 92 mét, tĩnh không thông thuyền 27 mét, với 4 làn xe.