Cầu Rạch Miễu không chỉ xóa cảnh phà giang cách trở mà còn giúp Bến Tre mở mang khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động.