(PL)- Theo dự kiến, đến ngày 19-1-2009 cầu Rạch Miễu mới thông xe nhưng cả tuần nay người dân đã ồ ạt chạy xe qua cầu khi phần mặt cầu vừa trải nhựa xong, bất chấp sự phản đối của bảo vệ ở hai đầu cầu.