HLV đội cầu mây Thái Lan Kamol Tankimhong bình luận như vậy nhân nói về việc cầu mây Malaysia đã rút lui khỏi cuộc chơi.