Chiếc cầu dây văng dài 36 km, bắc qua vịnh Hàng Châu, gần Thượng Hải (Trung Quốc), sẽ sớm được thông xe...