Sáng nay, những chiếc xe đầu tiên bắt đầu lăn bánh qua cầu Calmette nối quận 1 và quận 4. Đây là nhịp nối đầu tiên bắt qua sông trong 11 cây cầu thuộc dự án đại lộ Đông Tây của TP HCM.