Một đại diện của hệ thống siêu thị Co.opmart cho rằng,cái mà ở Việt Nam nhiều người đang gọi là siêu thị hiện nay, nếu một vài quốc gia phát triển khác chỉ là cửa hàng bách hóa tổng hợp