"22 pushups challenge" (trào lưu hít đất 22 lần) hiện phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu ý nghĩa con số 22 trong tên gọi đó.

Hoàng Hiệp - Thu Thảo