Một câu trả lời thông minh đấy chứ!

Cau bien ho cua gai luoi - Anh 1

Ốc Sên