Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tân Kỳ, Nghệ An, Hòa vừa đi học, vừa làm thuê để có tiền giúp mẹ nuôi em và còn âm thầm luyện tập trong các lò võ. Trở thành tỷ phú với nghề võ, anh Hòa đã giúp đỡ nhiều thanh niên nghèo khó ở quê ra, đào tạo rồi tìm việc làm ổn định cho họ.