Nhà nghèo, không có tiền đi học, Thanh Tuấn phải lang thang theo cha hàng đêm hát rong bán kẹo tại các quán nhậu mưu sinh.

Hải An