Kỳ nghỉ hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học tôi được mời làm trợ giảng của hội trại tập huấn khả năng lãnh đạo cho học sinh trung học do một trường đại học ở Michigan tổ chức. Vốn rất yêu thích hầu hết các hoạt động ngoại khóa ở trường nên không bỏ lỡ cơ hội tham gia.