Yêu đương tuổi học đường đang chiếm phần lớn thời gian trên lớp và trở thành đề tài sôi động nhất sau những giờ tan trường. Cũng chính từ đây, những cuộc xô xát, tranh hùng hay bắt ghen, dằn mặt nhau cũng thành chuyện “cơm bữa” của nhiều học sinh thành phố...