Cát Phượng đã có những trao đổi thẳng thắn trước những thông tin phiến diện và thiếu hiểu biết được bài báo nêu ra

Theo TH (Nguồn video: Facebook Nhân vật) (Khám Phá)