Du lịch Caravan (xe ô tô tay lái nghịch) gần đây đã trở thành một thương hiệu mới của Du lịch Việt Nam...