CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu điện thoại. Đề nghị ai là chủ sở hữu đến đơn vị để giải quyết.

Cơ Quan CSĐT- CAQ Hoàn Kiếm đang thu giữ 1 chiếc điện thoại di động Mobiistar LAI Yuna màu trắng vàng, số imei: 357050421413901 và 01 chiếc điện thoại di động Oppo màu đen, số imei: 8612846034830742. Ai biết thông tin về 2 chiếc điện thoại trên đề nghị liên hệ với đ/c Lê Văn Thạo, đội ĐTHS- CAQ. Hoàn Kiếm để giải quyết.