Công ty phát triển bất động sản CapitaLand lớn nhất Đông Nam Á của Xingapo muốn mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh bất động sản đang phát triển ở Việt Nam, bao gồm các khu nghỉ mát và các tòa nhà văn phòng.