TP - Bộ GTVT vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Theo đó, Quỹ Bảo trì đường bộ được lấy từ phí sử dụng đường bộ thu được của người sử dụng mô tô (do cấp xã thực hiện). Tuy nhiên, số tiền này chỉ nhập quỹ khi đã trừ đi khoản kinh phí làm đường giao thông tại xã.

BẢO AN