Hai chị em song sinh người Bỉ là Gabrielle Vaudremer và Marie Hendrix vừa đón sinh nhật lần thứ 100.

Điều này đồng nghĩa với việc họ đã phá vỡ kỷ lục thế giới về tuổi thọ cặp song sinh được lập bởi cặp song sinh người Pháp trước đó với tuổi thọ 98. Hai chị em song sinh Gabrielle Vaudremer và Marie Hendrix sinh ngày 2/10/1910, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống và có một mối quan hệ tình cảm rất tốt đẹp. Sở dĩ cặp song sinh Gabrielle Vaudremer và Marie Hendrix không được ghi vào sách kỷ lục thế giới là vì họ không khai báo chính thức. Những người phụ trách tại Viện dưỡng lão nơi cặp song sinh này sinh sống cho biết hai người lúc bình thường rất khiêm tốn và không có hứng thú đối với giới báo chí./. Ngọc Thúy (Vietnam+)