Tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong tuần này sẽ cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Liên Việt và Ngân hàng TMCP FPT.