Bộ VHTT&DL vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục bổ sung và phát triển kho sách lưu động thư viện tỉnh luân chuyển về cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người dân.

Cap kinh phi cho kho sach luan chuyen cua thu vien dia phuong - Anh 1

Ngoài ra, Bộ VHTT&DL cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục bổ sung và phát triển kho sách luân chuyển để tạo điều kiện tốt nhất cho các thư viện tỉnh, thành hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người dân.

M.Sơn