Cao su tự nhiên thuộc nhóm 4001 sẽ phải chịu mức thuế 3%, trong khi đó cao su tổng hợp thuộc nhóm 4002 sẽ phải chịu thuế 5% còn cao su hỗn hợp thuộc nhóm 4005 sẽ được giảm thuế xuất khẩu từ 5% xuống còn 3%, kể từ ngày 8.12.2011, theo Thông tư 145/2011/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành. Hiện nay, mủ cao su sơ chế của Việt Nam chủ yếu để xuất khẩu. Các nhà máy chế biến cao su trong nước chỉ tiêu thụ khoảng 18% sản lượng của cả nước.