Hanoinet - Được biết, trong năm 2007, Công ty Canon Việt Nam đã trao 4 trường học hữu nghị cho thầy cô giáo và các em học sinh tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và Tuyên Quang với tổng trị giá 1.650 triệu đồng.