Một chiếc xe bay có thể di chuyển trên đường giao thông và được sử dụng trong các tình huống cứu hộ sẽ trở thành một phần của lực lượng cảnh sát Dubai trước thềm Expo 2020.

Trúc Huỳnh