Chàng Lục Nghị "hân hạnh" có hai cảnh ân ái với Viên Lập và Triệu Vy được bầu chọn trong danh sách này.